Witamy na stronie internetowej Kancelarii NotarialnejKancelaria Notarialna Katarzyny Duduś prowadzi profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu poprzez stosowanie przepisów obowiązującego prawa i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Obsługę merytoryczną zapewnia notariusz Katarzyna Duduś z zespołem wykwalifikowanych pracowników. Kancelaria prowadzi obsługę również w języku angielskim.

Pracownicy Kancelarii oraz notariusz udzielają bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo podczas spotkań w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  9 do 17.

Dokonanie czynności w innych terminach jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kancelaria znajduje się w lokalu numer 74, na IX piętrze budynku przy ulicy Legnickiej numer 17 we Wrocławiu. Zlokalizowana jest tuż przy placu Solidarności i placu Jana Pawła II, wejście znajduje się od ulicy Rybackiej. W budynku są dwie windy osobowe. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. Sporządza poświadczenia;
 3. Doręcza oświadczenia;
 4. Spisuje protokoły;
 5. Sporządza protesty weksli i czeków;
 6. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 7. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W jaki sposób dostarczyć dokumenty

Niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu aktu notarialnego należy dostarczyć do kancelarii przed umówionym terminem w oryginale albo w kopii. Można to zrobić za pomocą poczty, faxu, drogą elektroniczną albo osobiście.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

[widgetkit id=”2″] W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Kancelarii lub zapraszamy do umówienia się na rozmowę z notariuszem.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

 • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
 • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
 • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej.
Pracownicy Kancelarii poinformują Państwa o kosztach dokonania konkretnej czynności telefonicznie, jednakże kalkulacja wszystkich kosztów możliwa jest po przedłożeniu wszystkich dokumentów.